22/12/2018 04:18
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định việc xây dựng các đề án, quy định hợp nhất, sắp xếp bộ máy theo Hội nghị Trung ương 6 ở Hà Tĩnh là cần thiết, tất yếu nhưng trong quá trình làm không được nóng vội.
Lê Tuấn - Phúc Quang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]