13/06/2020 20:02
(Baohatinh.vn) - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát đánh giá: Hà Tĩnh luôn năng động, sáng tạo, liên tục có nhiều sáng kiến làm cho chương trình NTM đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao hơn.
Thanh Hoài – Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]