13/02/2020 06:21
(Baohatinh.vn) - Phát biểu tại hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức phân chia khối, cụm, đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020 với nội dung cụ thể, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.
Lê Tuấn - Dương Chiến

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]