11/01/2021 12:46
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng khơi dậy tinh thần đoàn kết trong các tầng lớp Nhân dân, đoàn viên, hội viên, tích cực cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]