14/10/2021 15:25
(Baohatinh.vn) - Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh, Hà Tĩnh cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả, gắn kết chặt chẽ các giải pháp công trình và giải pháp phi công trình, chú ý nâng cao năng lực ứng phó của cộng đồng nhằm thích ứng với điều kiện khí hậu đang không ngừng biến đổi.
Lê Tuấn - Văn Đức

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]