08/09/2021 20:28
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải giao các ngành chức năng nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tham mưu UBND tỉnh cho phép hoạt động dịch vụ trở lại cũng như việc dạy học bình thường nhưng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19.
Lê Tuấn - Phúc Quang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]