11/12/2023 13:05
(Baohatinh.vn) - Năm 2023, các cơ quan báo chí ở Hà Tĩnh tiếp tục có nhiều đổi mới, khai thác tối đa các nền tảng mạng xã hội, nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo ra nhiều tác phẩm báo chí có giá trị, chất lượng cao, đặc biệt là các tác phẩm phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của quê hương, đất nước.
Lê Tuấn - Hà Nhất

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]