29/11/2018 14:15
(Baohatinh.vn) - Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, quyết thắng”, trong 5 năm tới, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh hướng tới mục tiêu trọng tâm là xây dựng tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện, đoàn thể vững mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm cho CBCS, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Dũng Nhất Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]