10/08/2019 05:22
(Baohatinh.vn) - Kết luận cuộc họp thảo luận về phương án tổng thể xác định số lượng, cơ cấu tổ chức và lựa chọn cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã, Bí thư Tỉnh...
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]