22/06/2020 15:14
(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghi Xuân (Hà Tĩnh) tiếp tục xây dựng Đảng bộ và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, các giá trị văn hóa; quyết tâm xây dựng địa phương thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch, sớm trở thành đô thị trực thuộc tỉnh.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]