17/05/2022 14:02
(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh cho rằng, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ rất cấp bách, đề nghị các tỉnh sớm vào cuộc xử lý những tồn đọng, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian tới.
Lê Tuấn - Dương Chiến

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]