26/05/2021 14:17
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, cần xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh; trong thực hiện nhiệm vụ, cần làm tốt công tác phối hợp nhằm phát huy trí tuệ tập thể.
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]