13/01/2023 16:12
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, các địa phương, đơn vị cần tập trung cao cho công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; quyết liệt hành động, tháo gỡ vướng mắc, thu hút đầu tư, tạo đột phá về tăng trưởng kinh tế để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2023.
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]