17/07/2021 19:09
(Baohatinh.vn) - Nhiệm vụ trong thời gian tới đặt ra nhiều thách thức, khó lường, đòi hỏi HĐND, UBND tỉnh phải tập trung cao trong công tác chỉ đạo, điều hành; phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành, các địa phương để thực hiện hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.
Nhóm PV

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]