23/09/2021 15:03
(Baohatinh.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải đề nghị ngành nông nghiệp tập trung hoàn thành rà soát, đánh giá thực hiện các cơ chế, chính sách giai đoạn 2017-2020 và xây dựng, trình nghị quyết về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025…
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]