28/06/2020 15:47
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn yêu cầu: Tập trung hoàn thiện Đề án thí điểm tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021-2025. 
Anh Tấn – Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]