03/11/2020 14:21
(Baohatinh.vn) - Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVII dự kiến diễn ra trong 3 ngày (từ 9-11/12) sẽ xem xét các nghị quyết chuyên đề, các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh.
Lê Tuấn - Phúc Quang

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]