11/10/2021 14:13
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu các địa phương, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết, trả lời thấu đáo các kiến nghị của người dân; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính...
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]