19/04/2022 20:51
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị các cấp, ngành, địa phương, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ; tranh thủ các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]