28/09/2021 04:56
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đề nghị Trường Chính trị Trần Phú tăng cường phối hợp các ngành, địa phương trong quá trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, lấy người học làm trung tâm, đảm bảo hài hòa giữa lý luận và thực tiễn...
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]