03/08/2019 05:14
(Baohatinh.vn) - Kết luận cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Thường trực Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020 - 2025, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu nghiên cứu sâu, đánh giá kỹ các nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2015 - 2020, từ đó chọn đúng nội dung đột phá cho nhiệm kỳ mới.
Lê Tuấn - Thu Hà

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]