05/06/2021 04:41
(Baohatinh.vn) - Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh việc xây dựng các chính sách phải có tác động tới người dân, phải bám sát mục tiêu đại hội, mũi đột phá về các nội dung: cải cách hành chính, phát triển đô thị, thu hút đầu tư, đảm bảo an sinh xã hội.
Lê Tuấn - Ngọc Loan

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]