08/09/2020 14:54
(Baohatinh.vn) - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam đồng tình cao với ý kiến của Hà Tĩnh, đó là xây dựng bộ tiêu chí tỉnh NTM phải phù hợp thực tiễn để nhân rộng trên địa bàn cả nước.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]