26/05/2020 14:36
(Baohatinh.vn) - Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Báo Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, xây dựng Báo Hà Tĩnh chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.
Lê Tuấn - Hà Nam

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]