09/07/2020 21:09
(Baohatinh.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Quang lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 3 mũi đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, Vũ Quang trở thành huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]