05/11/2019 14:59
(Baohatinh.vn) - Mục tiêu xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 có những vấn đề mới, đặt ra nhiều khó khăn thách thức, nhưng cũng là cơ hội, là mục tiêu, động lực đưa vào Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.
Thanh Hoài – Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]