13/05/2020 05:10
(Baohatinh.vn) - Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, cùng với duy trì sản xuất để “giữ chân” lao động, các doanh nghiệp may mặc Hà Tĩnh cũng linh hoạt ứng biến, từng bước phục hồi sản xuất.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]