14/09/2019 05:39
(Baohatinh.vn) - Đến nay, tất cả các hạng mục của nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, Formosa Hà Tĩnh đã dày công chọn lựa các giống cây phù hợp với điều kiện tự nhiên, tạo nên một thảm thực vật vô cùng đa dạng và phong phú.
Nguyễn Huyền - Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]