24/06/2019 06:42
(Baohatinh.vn) - 3 năm sau sự cố môi trường, Formosa Hà Tĩnh đã khắc phục cơ bản 53 lỗi vi phạm, đầu tư kinh phí đổi mới công nghệ, xây dựng hệ thống xử lý môi trường hiện đại.
Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]