26/10/2019 15:49
(Baohatinh.vn) - Với nguồn nước thô từ hồ Bộc Nguyên ổn định, quy trình xử lý khắt khe, nghiêm ngặt đến từng chi tiết… Nhà máy nước Bộc Nguyên (Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh) đang hằng ngày cung cấp hàng chục nghìn m3 nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn cho người dân Hà Tĩnh.
Thanh Hoài - Nguyễn Oanh

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]