17/11/2018 05:33
(Baohatinh.vn) - Để thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới một cách bền vững, xã Thái Yên (Đức Thọ - Hà Tĩnh) tiếp tục vận động, kêu gọi doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ người dân di dời xưởng sản xuất ra ngoài khu dân cư, tránh gây ô nhiễm và bảo vệ sức khỏe cho người dân.
Thanh Hoài - Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]