02/10/2020 14:26
(Baohatinh.vn) - Với những giải pháp chỉ đạo, đôn đốc quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh, công tác triển khai và giải ngân vốn đầu tư công ở Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, khối lượng vốn giải ngân trong tháng 9/2020 tăng mạnh so với những tháng đầu năm
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]