30/08/2021 08:04
(Baohatinh.vn) - Đến thời điểm này, kết quả giải ngân vốn đầu tư công của Hà Tĩnh đã có nhiều chuyển biến tích cực song để đạt tiến độ theo kế hoạch, cần sự nỗ lực lớn hơn nữa từ các cấp, ngành, chủ đầu tư và đơn vị nhà thầu.
Lê Tuấn - Bá Tân

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]