05/09/2020 05:43
(Baohatinh.vn) - Trên cơ sở những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, Hà Tĩnh đã xây dựng 3 phương án kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020.  
Lê Tuấn - Ngọc Loan

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]