05/05/2022 05:32
(Baohatinh.vn) - Hương Sơn (Hà Tĩnh) đang có những khó khăn nhất định trong xây dựng đô thị văn minh, bao gồm: nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật đô thị, xử lý nước thải, chống ngập úng... Đặc biệt, thị trấn Tây Sơn có quy mô diện tích còn nhỏ hẹp, không đủ bố trí xây dựng hạ tầng, thiết chế văn hoá.
Lê Tuấn - Bá Tân

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]