13/04/2020 05:30
(Baohatinh.vn) - Với tính chất quan trọng, cấp bách của công trình, chủ đầu tư cũng như các đơn vị nhà thầu dự án kênh chính hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi - Cẩm Trang ở Hà Tĩnh đang thực hiện đồng bộ các giải pháp, thực hiện mục tiêu “kép” vừa chống dịch, vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.
Lê Tuấn - Thanh Hoài

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]