26/05/2022 14:48
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh, đây là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa to lớn trong phát triển KT-XH, QP-AN đối với Hà Tĩnh, vì vậy, các đơn vị, địa phương cần làm tốt các phần việc đã được giao, đảm bảo tiến độ dự án.
Lê Tuấn - Văn Đức

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]