18/08/2022 20:04
(Baohatinh.vn) - Đồng chí Khăm Chên Vông Phô Sỷ nhấn mạnh, Bộ KH&ĐT Lào sẽ đề nghị các ngành, địa phương của Lào tăng cường các hoạt động hợp tác với Hà Tĩnh trên các lĩnh vực; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh trên đất nước Lào.
Lê Tuấn - Dương Chiến

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]