08/05/2022 14:16
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng yêu cầu TP Hà Tĩnh đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực từ Nhân dân để xây dựng các công trình hạ tầng dân sinh, chỉnh trang đô thị.
Nhóm P.V

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]