16/11/2022 14:33
(Baohatinh.vn) - Sáng 16/11, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển KT-XH và QP-AN vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Lê Tuấn - Thùy Dương

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]