28/11/2019 05:14
(Baohatinh.vn) - Đến thôn Trại Trúc, xã Đức Lạc (Đức Thọ - Hà Tĩnh), chúng tôi ấn trước một căn nhà kiên cố là không gian học tập suốt đời cho người dân nghèo. Căn nhà này của người thầy giáo già trong thôn, còn tài liệu, sách, báo là công sức đóng góp của cộng đồng.
Dương Chiến – Anh Tấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]