09/06/2022 08:21
(Baohatinh.vn) - Được xây dựng trên diện tích hơn 11.000 m2, bao gồm các hạng mục nhà thờ, tượng đài, nhà truyền thống, chứng tích cầu ao - hồ sen..., Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh là nơi ghi dấu Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh vào ngày 15/6/1957.
Ngân Giang - Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]