25/03/2021 05:36
(Baohatinh.vn) - Tuổi trẻ toàn tỉnh đã huy động nguồn lực hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội, xây dựng NTM, tham gia hiệu quả vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Lê Tuấn - Đình Nhất

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]