26/10/2019 05:55
(Baohatinh.vn) - Dạo diễn Nguyễn Hoàng và nhà biên kịch Trầm Hương lấy cảm hứng từ cuốn sách “Loan - từ cuộc đời của một con chim phượng hoàng” để thực hiện bộ phim tài liệu “Loan - Phượng hoàng tái sinh”. Bộ phim được thực hiện ở Hà Tĩnh và một số nơi khác vào đầu tháng 2/2019.
Anh Tấn - Thiên Vỹ

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]