22/11/2022 21:18
(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng đề nghị ngành giáo dục và đào tạo quan tâm giáo dục kỹ năng sống, hoạt động văn hóa, thể dục thể thao trong trường học; xây dựng các mô hình giáo dục chất lượng cao, lấy hiệu quả làm thước đo,“học thật, thi thật, nhân tài thật”.
Anh Tấn - Ngọc Loan

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]