02/06/2022 14:33
(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Lê Ngọc Châu lưu ý: cần có phương án đảm bảo an toàn cho kỳ thi từ khâu sao in, vận chuyển đề thi đến quá trình coi thi; bố trí lực lượng làm nhiệm vụ tại các điểm thi và triển khai giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế...
Anh Tấn – Thúy Ngọc

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]