11/01/2021 05:17
(Baohatinh.vn) - Để triển khai đồng bộ chương trình giáo dục phổ thông 2018, các trường học ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đang nỗ lực để đáp ứng cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên nhằm thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.
Anh Tấn – Thúy Ngọc

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]