06/08/2020 05:13
(Baohatinh.vn) - Một trong những giải pháp ứng dụng CNTT được tỉnh Hà Tĩnh triển khai để phòng chống dịch Covid-19 là ứng dụng Bluezone. Ứng dụng đang được người dân hưởng ứng tích cực.
Ngân Giang - Lê Tuấn

Mới nhất

Nổi bật


Xem thêm
Tắt [X]