05/08/2021 09:50
Chuột máy tính, sợi Kevlar, máy thực tế ảo và máy tạo nhịp tim từng bị đánh giá không đúng tầm khi mới xuất hiện.
Video: BBC Ideas

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]