27/09/2018 05:03
Các nhà khoa học NASA phát hiện Trái Đất bị nghiêng ngả dưới ác động kết hợp của ba yếu tố là sông băng và dòng đối lưu manti.
Theo VNE

Mới nhất

Nổi bật

Tắt [X]